47 üyeli Avrupa Konseyi’ne bağlı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde yapılan “Türkiye’deki demokratik kurumların işleyişi” başlıklı acil oturumda, Türkiye makamlarına “demokratik standartlarla uyumsuz yasa ve uygulamalara son verme, güçler ayrılığının sağlanması için yasaların ve anayasal çerçevenin değiştirilmesi, ifade ve medya özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi, terörle mücadele yasasının yorumlanmasının kısıtlanması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının uygulanması”