Ortak bildiride şu ifadelere yer verildi: * 1. Taraflar arasında ekonomi, ticaret, turizm, güvenlik, savunma sanayii, bilim, eğitim ve gençlik alanlarında işbirliğini ve eşgüdümü derinleştirmek için ortak çabaları artırmayı; * 2. Bakanlar ve Koordinatörler düzeyinde “Quadriga” (2+2) formatında işbirliğini sürdürmeyi, * 3. Ukraynanın uluslararası tanınmış sınırları içinde, toprak bütünlüğü ve egemenliğine kayıtsız ve şartsız desteğini