Kişisel verilerin gizliliği konusu, bu sorun tamamen çözülünceye ve teknoloji gelişimini bu yönde tamamlayıncaya kadar uzunca süre daha gündemimizde olmaya devam edecek. Günümüzde bu konuların odağında ise bildiğiniz üzere genellikle Facebook var. Facebook’un bu konuda yapılan neredeyse her haberde bir şekilde var olmasının sebebi ise ‘kişisel verilerin toplanmasına ve işlenmesine‘ odaklanan iş modeli. Sahibi olduğu